ОГОЛОШЕННЯ
щодо оцінки впливу на довкілля

На виконання вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059, а саме ч. 3, ч . 6 ст. 4 оприлюднюється оголошення про початок громадського обговорення звітів з оцінки впливу на довкілля з видобування вуглеводнів Вишнянського родовища (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 20216238120).

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Продовження видобування вуглеводнів Вишнянськогородовищазгіднозі спеціальним дозволом на користування надрами № 5989 від 20.10.2014 року.
Метод розробки родовища – на виснаження, кінцева продукція – газ природний, нафта. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ – філія ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування».
Вишнянське родовище розташоване у Яворівському районі Львівської області на відстані 20 км на захід від м. Городок.
Об’єкт існуючий, площа родовища складає 51 км2.
На Вишнянському родовищі діючий фонд складає15 свердловин, недіючий фонд – 3 свердловини.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (АТ«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»)
Код ЄДРПОУ 30019775.
Юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 26/28.
Контактний номер телефону: тел.: (044) 461 25 49; факс: (044) 461 29 72.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природнихресурсівЛьвівськоїобласноїдержавноїадміністрації, за адресою: 79026 м. Львів, вул. Стрийська, 98, тел. (032)238-73-83, e-mail:envir@loda.gov.ua.
Контактна особа: начальник відділуоцінкивпливу на довкілля та стратегічноїекологічноїоцінки – Сорока НазарійЛюбомирович, тел. (032)238-73-83
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде Спеціальний дозвіл на користування надрами з видобування вуглеводнів Вишнянського родовища № 5989 від 20.10.2014 року, що видається Державною службою геології та надр України.
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться: -
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться: -
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, за адресою: 79026 м. Львів, вул. Стрийська, 98, тел. (032)238-73-83, e-mail: envir@loda.gov.ua.
Контактна особа: начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки – Сорока Назарій Любомирович, тел. (032)238-73-83
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, за адресою: 79026 м. Львів, вул. Стрийська, 98, тел. (032)238-73-83, e-mail: envir@loda.gov.ua.
Контактна особа: начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки – Сорока Назарій Любомирович, тел. (032)238-73-83
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності; повідомлення про плановану діяльність.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливев робочі часи у приміщеннях:
Філія ГПУ«Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування» за адресою: 79026, вул. Рубчака, 27, м. Львів, тел.: (032)234-31-27.Контактна особа – Андреїшин ПетроМихайлович.
Яворівськарайонна рада за адресою:81000, Львівська обл., м. Яворів, вул. Івана Франка, 8,тел.: (03259)2-13-43,(03259)2-11-88, факс: (03259)2-13-43. Контактна особа – Романюк Микола Степанович.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)