Повідомити про корупційне правопорушення

У разі, коли Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Яворівської районної ради, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете повідомити про це через засоби зв’язку:

Захищена електронна поштова скринька для осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів): stop.corruption@yavoriv-rajrada.org.ua

Спеціальна телефонна лінія, за якою приймаються повідомлення про корупційне правопорушення: (03259)2-33-57.

Режим роботи спеціальної телефонної лінії: понеділок – четвер: з 8.30 до 16.30, п’ятниця: з 9.30 до 16.30, з щоденною перервою: з 13.00 до 14.00.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Литвин-Кропивницька Ольга Василівна.

Інформація в повідомленні має містити одну або декілька з таких ознак:
-порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону України «Про запобігання корупції»;
-запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
-порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
-порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону України «Про запобігання корупції»;
-порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону України «Про запобігання корупції»;
-порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45 - 46, 48 - 52 Закону України «Про запобігання корупції»;
-порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;
-порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону України «Про запобігання корупції».

Звертаємо увагу, що повідомлення, які надходять через електронну пошту, скеровуються з підписом у сканованому вигляді.

Відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави.


Права та гарантії захисту викривачів


Контакт-центр для допомоги декларантам: +38(044)200-06-94 та електронної скриньки для вирішення технічних питань: support@nazk. gov.ua.Матеріали щодо заповнення е-декларацій, які розміщені на вебсайт Національного агентстваРоз’яснення Націанального агентства щодо е-декларування із можливістю пошуку по тексту:Онлайн курс, який допоможе заповнити е-декларацію «Просто про е- декларування»Ресурси сторінки Facebook Офісу розбудови доброчесностіРесурси сторінки Facebook Національного агентства


Роз'яснення та рекомендації НАЗК


Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю (подання декларації та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані)НАЗК РОЗ’ЯСНИЛО, ЯК ПОДАВАТИ ДЕКЛАРАЦІЇ ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИНАЗК СКАСУВАЛО ВИМОГУ ДО СУБ’ЄКТІВ ДЕКЛАРУВАННЯ ПОДАВАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ У ДЕНЬ ЗВІЛЬНЕННЯПро затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
"20" березня 2020 р.Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання
корупції» стосовно заходів фінансового контролю


Перелік документів, які регламентують протидію та запобігання корупції.

Міжнародні акти

- Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003 р. (ратифікована згідно із Законом України від 18.10.2006 р. № 251-V «Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції»).

- Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27.01.1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18.10.2006 р. № 252-V).

- Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 04.11.1999 р. (ратифікована згідно із Законом України від 16.03.2005 р. № 2476-IV «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією»).

- Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO).

- Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO).

Кодекси України

- Кримінальний Кодекс України

- Кодекс України про адміністративні правопорушення

- Кодекс законів про працю України

Закони України

- Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VIII «Про запобігання корупції»

- Закон України від 14.10.2014 р. № 1698-VIII «Про Національне антикорупційне бюро України»

- Закон України від 14.10.2014 р. № 1699-VIII «Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»

- Закон України від 07.06.2001 р. № 2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування»

- Закон України від 27.01. 2015 р. № 132-VIIІ «Про очищення влади»

Укази Президента України

- Указ Президента України від 16.04.2015 р. № 217 «Про утворення Національного антикорупційного бюро України»

- Указ Президента України від 14.10.2014 р. № 808 «Про Національну раду з питань антикорупційної політики»

- Указ Президента України від 21.10.2011 р. № 1001 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки»

Постанови Кабінету Міністрів України

- Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки»

- Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06. 2000 р. № 950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування»

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

- Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади»