ОГОЛОШЕННЯ
щодо оцінки впливу на довкілля

На виконання вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059, а саме ч. 3, ч . 6 ст. 4 оприлюднюється оголошення про початок громадського обговорення звітів з оцінки впливу на довкілля з видобування вуглеводнів Липовецького родовища (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 20216238122).

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Видобування вуглеводнів Липовецького родовища, обмеження глибини використання в інтервалі 800-1050 м. Метод розробки родовища – на виснаження, режим – газовий. Кінцева продукція – підготовлений до споживання газ природний, конденсат. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ – філія ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування».
Липовецьке родовище розташоване на території Яворівського району Львівської області. Від райцентру м. Яворова – дане родовище знаходиться на відстані 12 км, від обласного центру м. Львова – на 50 км. Дане родовище розташоване в крайній північно-західній частині Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину та просторово залягає між Свидницьким газовим та Коханівським нафтовим родовищами.
Об’єкт існуючий, площа родовища 24,58 км2.
Станом на 01.05.2021 експлуатаційний фонд свердловин складає 2 одиниці.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»)
Код ЄДРПОУ 30019775.
Юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 26/28.
Контактний номер телефону: тел.: (044) 461 25 49; факс: (044) 461 29 72.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, за адресою: 79026 м. Львів, вул. Стрийська, 98, тел. (032)238-73-83, e-mail: envir@loda.gov.ua.
Контактна особа: Сорока Назар Любомирович.
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішення про провадження планованої діяльності буде висновок з оцінки впливу на довкілля про допустимість провадження планованої діяльності, що надається Департаментом екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації_____________________________________________________________________
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться: -
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться: -
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА, за адресою: 79026 м. Львів, вул. Стрийська, 98, тел. (032)238-73-83, e-mail: envir@loda.gov.ua, контактна особа: Сорока Назар Любомирович
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА.
Поштова адреса: вул. 79026 м. Львів, вул. Стрийська, 98,
E-mail: envir@loda.gov.ua, тел. (032)238-73-83,
Контактна особа: Сорока Назар Любомирович , тел. (032)238-73-83
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності; повідомлення про плановану діяльність.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
Ознайомлення зі змістом ОВД можливо щодня (окрім вихідних) з 18.08.2021 за адресами:
1. 79026, вул. Рубчака, 27, м. Львів, тел.: (032)234-31-27, Філія ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування», контактна особа – Андреїшин Петро Михайлович
2. 81000, вул. Львівська, 15, м. Яворів, Яворівська об’єднана територіальна громада, Яворівський район, Львівська область, тел.: (03259) 2-15-63, 2-15-62, Яворівська міська рада, контактна особа – Грабовський Ігор Андрійович.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

___________________________________ (дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

______________20216238122_________ (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)