ОГОЛОШЕННЯ
ДП "Міжнародний аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького" до відома місцевих рад області

У відповідності до вимог статті 69 Повітряного кодексу України «Приаеродромна територія. Будівництво на приаеродромній території» Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького», як експлуатант аеродрому, доводить до Вашого відома інформацію про розміри приаеродромної території та запровадження на ній особливого порядку здійснення діяльності, яка може вплинути на безпеку авіації та створити перешкоди для роботи наземних, засобів зв’язку, навігації та спостереження

Приаеродромна територія – обмежена регламентованими розмірами місцевість навколо зареєстрованого згідно із встановленим порядком аеродрому (вертодрому) або постійного злітно-посадкового майданчика, до якої встановлені спеціальні вимоги щодо розташування різних об'єктів, а їх висота контролюється з урахуванням умов безпеки маневрування, зльоту та заходу на посадку повітряних суден. Розмір приаеродромної території залежить від розмірів аеродрому та визначається авіаційними правилами України. Для аеродрому Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» приаеродромна територія визначається колом з радіусом 50 км від контрольної точки аеродрому. Приаеродромна територія Дії «МА «Львів» ім. Данила Галицького» повністю чи частково охоплює місцевість, на якій здійснюються Ваші повноваження, як органів місцевого самоврядування.

Будівлі і природні об'єкти, розташовані на приаеродромній території, не повинні становити загрози для польотів повітряних суден.

На приаеродромній території запроваджується особливий порядок, здійснення діяльності, яка може вплинути на безпеку польотів. До такої діяльності належать:
1) будівництво, вибухові роботи;
2) діяльність, що сприяє скупченню птахів;
3) розміщення радіовипромінювальних пристроїв;
4) роботи, пов'язані з використанням лазерних пристроїв, що можуть випромінювати у повітряний простір;
5) роботи, пов'язані із запуском ракет, метеорологічних радіозондів та куль-пілотів;
6) діяльність, пов'язана з польотами літальних апаратів, з викидами диму га газів, що можуть погіршувати видимість у районі аеродрому;
7) будівництво високовольтних повітряних ліній, висадка та вирощування дерев або зелених насаджень,
Визначення умов забудови (здійснення будівництва) та використання землі на приаеродромній території здійснюється під час планування територій шляхом розроблення та затвердження містобудівної документації відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" з урахуванням обмежень використання приаеродромної території (поверхонь обмеження перешкод, зон обмежень забудови щодо умов авіаційного шуму, захисних зон аеронавігаційного обладнання, а також обмежень, пов’язаних із заходженням на посадку та вильотом на аеродромі, використанням зон для виконання навчально-тренувальних та інших: видів польотів).

Визначення умов використання споруд та здійснення діяльності, переліченої втне, на приаеродромній території здійснюється органами місцевого самоврядування згідно із законом за погодженням з експлуатантом аеродрому (Державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Львів» їм. Данила Галицького») та уповноваженим органом з питань цивільної авіації (Державною авіаційною службою У країни ).

Для запобігання порушенню умов погодження, незаконному будівництву експлуатант аеродрому здійснює контроль за станом приаеродромної території та повідомляє уповноважений орган з питань цивільної авіації про виявлені порушення.

У смутах повітряних підходів до аеродромів може бути обмежено спорудження об’єктів, у яких може одночасно перебувати значна кількість людей, а також об'єктів підвищеної небезпеки, обмежено розташування високовольтних повітряних ліній.

Якщо дерева або гілки дерев становлять перешкоду для повітряного руху або розміщуються поблизу повітряних ліній електрозв’язку та електропостачання, антеннофідерних пристроїв наземних засобів зв'язку, навігації та спостереження, світлотехнічних засобів, які заважають їх установленню або роботі, експлуатант аеродрому та провайдер аеронавігаційного обслуговування мають право вимагати усунення цих перешкод. Вимоги щодо обмежень та обліку перешкод встановлюються авіаційними правилами У країни.

На відстані до 15 кілометрів від меж аеродрому забороняється відкрите складування харчових відходів, розміщення звалищ, спорудження або розбудова споруд, які сприяють масовому скупченню птахів і можуть створювати загрозу для повітряного руху.

Органи виконавчої влади, юридичні та фізичні особи незалежно від форми власності, які допустили порушення порядку діяльності, зазначеної в статті 69 Повітряного кодексу України, містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, зобов'язані згідно з рішенням уповноваженого органу з питань цивільної авіації припинити будівництво чи іншу діяльність до вирішення питання щодо можливості та умов подальшого будівництва відповідно до законодавства.

Будь-яка шкода, заподіяна власникові або експлуатантові аеродрому, постійного злітно-посадкового майданчика чи аеропорту та споживачу їхніх послуг, у тому числі експлуатанту повітряного судна, внаслідок порушень, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією чи іншою діяльністю на приаеродромній території, підлягає відшкодуванню відповідно до закону.

Порядок погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромній території визначається постановою Кабінету Міністрів України, від 06. 12.2017 р. № 954 «Про затвердження Положення про використання повітряного простору України» та наказом Міністерства інфраструктури України від 30. 11.2012 р. № 721 «Про затвердження Порядку погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромних територіях та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації».

Погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромних. територіях та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації здійснює Державна Служба України з урахуванням висновків експлуатанта аеродрому та провайдера аеронавігаційного обслуговування.

Заявник спорудження об’єкту, який підлягає, погодженню, повинен письмово звернутись в Державну Службу України, попередньо отримавши висновки експлуатанта аеродрому та провайдера аеронавігаційного обслуговування.

Погодженню підлягають проектування, будівництво, реконструкція і технічне переобладнання;
- аеродромів, вертодромів, постійних, злітно-посадкових майданчиків;
- об’єктів, що перетинають поверхні обмеження перешкод аеродромів, вертодромів, постійних злітно-посадкових майданчиків;
- об’єктів заввишки 45 і більше метрів відносно контрольної точки аеродрому в радіусі до 50 кілометрів (заввишки 366 м у Балтійській системі висот);
- повітряних. ліній електрозв’язку та електропостачання, вибухонебезпечних, радіотехнічних, світлотехнічних та інших об’єктів (залізничних колій, автомобільних шляхів, об’єктів з викидом відкритого полум’я, газів та диму, діяльність яких може призвести до погіршення видимості в районах аеродромів, тощо), які можуть створити загрозу безпеці повітряного руху або перешкоджати роботі аеродрому чи засобів зв’язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення), незалежно від їх розміщення;
- об’єктів незалежно від їх розміщення заввишки 100 і більше метрів над земною поверхнею.

Погодження втрачає силу, якщо підприємства, організації і установи не почали його реалізацію протягом 3 років.

Розвиток міст та інших населених пунктів в межах приаеродромної території погоджується з дотриманням вимог безпеки польотів повітряних суден та я врахуванням зон дії авіаційного шуму, електромагнітного випромінювання, забруднення атмосферного повітря та ризику третьої сторони.

Особи, яким належать або в користуванні яких перебувають постійні та тимчасові висотні споруди, зобов’язані з метою забезпечення безпеки польотів повітряних суден розмістити на таких спорудах за власний рахунок нічні та денні маркувальні знаки відповідно до авіаційних правил України та забезпечити утримання зазначених знаків у придатному для експлуатації стані.

Звертаємо Вашу увагу також на інформацію, розміщену на офіційному сайті нашого підприємства lwo.aero в розділі «Приаеродромна територія», де можна ознайомитись з графічними матеріалами приаеродромної території. Розміщені на сайті карти містять розміри приаеродромної території аеродрому «Львів», поверхні обмеження перешкод та контури зон обмеження забудови з умов авіаційного шуму та ризику третьої сторони.

Матеріали для розгляду та надання висновку експлуатанта аеродрому необхідно надсилати на адресу Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» їм. Данила Галицького» (79000, м. Львів, аеропорт ЦА). Для погодження надсилати наступні матеріали:

1. Лист щодо погодження місця розташування та висоти з визначенням
- переліку об’єктів будівництва, їх основних характеристик і призначення (для радіовипромінювальних пристроїв вказати робочі частоти, потужність, напрямок випромінювання);
- місцезнаходження об’єктів відносно міста, населеного пункту;
- географічних координат об’єктів або земельних ділянок під будівництво у всесвітній системі координат \VGS-84;
- відносної та абсолютної висоти споруд, веж, антен, будівельних кранів, які використовуються при будівництві у Балтійській системі висот;
- абсолютних відміток поверхні землі на ділянках будівництва у Балтійській системі висот;

2. Карту або ситуаційний план з рельєфом місцевості, з нанесенням ділянки забудови та об’єктів будівництва, з прив’язкою до аеродрому.

Звертаємось до Вас з проханням дотримуватись обмежень використання приаеродромної території при розробленні та затвердженні містобудівної документації та іншій діяльності.