ОГОЛОШЕННЯ

Яворівська районна рада Львівської області
оголошує конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна приміщення котельні Калинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Яворівської районної ради Львівської області

Мета проведення незалежної оцінки - визначення ринкової вартості об’єкту оренди для укладення договору оренди приміщення котельні з метою надання орендарем послуг з теплопостачання Калинівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Яворівської районної ради Львівської області.

Назва об’єктів оцінки – приміщення котельні Калинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Яворівської районної ради Львівської області площею 68,4 м2 за адресою: 81042, Львівська область, Яворівський район, с. Калинівка, вул. Дорошенка, 3.

Балансоутримувач : відділ освіти Яворівської районної державної адміністрації.

Додаткова інформація про об’єкти оцінки розміщена на сайті Яворівської районної ради в мережі Інтернет (http://yavoriv-rajrada.org.ua/)

Кваліфікаційні вимоги до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності:

- відповідна кваліфікація оцінювачів стосовно оцінки об'єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10.06.2013 року № 796, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469;
- досвід суб'єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна;
- перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;
- письмова згода оцінювачів, яких додатково буде залучено суб'єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

Претенденти подають до Яворівської районної ради конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

Перелік підтвердних документів, що подаються на конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності:

- заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності за встановленою формою на кожний об’єкт оцінки окремо;
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів;
- копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
- письмова згода керівника суб'єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, і залучається претендентом;
- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті на кожний об’єкт окремо і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях не більше двох тижнів).

Копії документів завіряються претендентом, який відповідає за їх достовірність.
При подачі до комісії заяв про участь у конкурсі на декілька об’єктів оренди, підтвердні документі подаються в одному примірнику.

Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди відбудеться 09 жовтня 2018 року о 10.00 год. у сесійному залі Яворівської районної ради за адресою: м. Яворів, вул. Івана Франка, 8.

Кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу – 03 жовтня 2018 року о 15.00 год.

Документи подавати у виконавчий апарат Яворівської районної ради за адресою : м. Яворів, вул. Івана Франка, 8 (каб. № 12 – перший поверх; каб. № 24 – другий поверх).

За інформацією звертатися за телефонами : 2-26-66; 2-11-88.Інформація про об'єкт оцінки.ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності.