ОГОЛОШЕННЯ

про подання електронних декларацій

Яворівська районна рада інформує, що з 1 січня 2019 року розпочалося подання електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік.
Щорічна декларація подається до 24 години 00 хвилин 31 березня 2019 року. Така декларація охоплює увесь звітний 2018 рік (період з 01 січня до 31 грудня 2018 року включно) та містить інформацію станом на 31 грудня 2018 року.

Згідно статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», роз’яснення НАЗК щодо визначення суб’єктів декларування - посадових осіб юридичних осіб публічного права від 20.03.2017 року, суб’єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є особи, уповноважені на виконання функцій місцевого самоврядування, в тому числі депутати районної, сільських, селищних, міських рад, сільські, селищні, міські голови, посадові особи місцевого самоврядування, керівники комунальних підприємств, установ, організацій, їх заступники та головні бухгалтери, а також присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді).

Звертаємо увагу, що для заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (https://nazk.gov.ua/) декларацій за 2018 рік вказаним особам необхідно мати ключ електронного цифрового підпису.
Також наголошуємо, що відповідно до п.2 статті 49 вищезазначеного Закону органи місцевого самоврядування зобов’язані перевіряти факт подання вказаними вище суб’єктами декларування їхніх декларацій та повідомляти Національне агентство з запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.
Крім того, відповідно до частини 2 статті 52 Закону України «Про запобігання корупції», у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня 2019 року – 96 050 грн., зазначені суб’єкти декларування у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язані письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції.

Також зазначаємо, що відповідальність за несвоєчасне подання Декларації або про неповідомлення/несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, про відкриття валютного рахунку передбачена статтею 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.