pl_by_ua_big.png

Відновлювальні джерела енергії - рецепт покращення якості навколишнього середовища на території Любачівського повіту та Яворівського району

Проект співфінансується з коштів Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013

Пріоритет 2 - Покращення якості життя
Захід 2.1 - Охорона довкілля на прикордонних територіях


Загальна сума згідно контракту: 453 717,22 Євро
Співфінансування (90%): 408 345,50 Євро
Власний внесок партнерів: 45 371,72 Євро
- Головний партнер - Любачівський повіт: 30 794,52 Євро
- Яворівська районна рада: 14 577,20 Євро

Проект здійснюється в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013. Він був представлений та реалізується спільно з українським партнером, Яворівською районною радою.

Завдання для польського партнера: закупівля устаткування для переробки біомаси, яка накопичується після прибирання узбіч:

  А. Сільськогосподарський трактор з 4-ма ведучими колесами:
 • - двигун - номінальна потужність мін. 155 НР, тах.163 НР,
 • - високо-ємкісний гідростатичний насос - ,
 • - підвісне обладнання,
 • - кабіна, що кондиціонується і обігрівається,
  В. Додаткове устаткування:
 1. гідравлічний зовнішній підйомник мін. - 2250 кг,
  - контейнер,
  - автокар піддону,
 2. Багатофункціональні гідравлічні енергетичні руки з робочим діапазоном мін. – 7 т.
 3. Головний гребінь для щітки, різання мін. діаметр 9 см, ефективна ширина ножиць мін. 130 см,
 4. Робочий діапазон огляду мін. 160 см,
 5. Мінімальне подрібнення гілок діаметром 25 см,
 6. Різак, робочий діапазон мін. 125 см,
 7. Автопричіп - 14 тонн,

Завдання для українського партнера: встановлення сонячних колекторів для вироблення теплової енергії для пральні і кухні лікарні міста Новояворівськ.

Корисна площа сонячних колекторів - 253 м2, яка буде виробляти 619,34 ГДж щорічно.

Впровадження проекту забезпечить зниження використання невідновлювальних джерел енергії для Комплексу Шкіл в Олєшицах (РП) та лікарні міста Новояворівськ за рахунок використання енергії біомаси та енергії сонця.

pl_by_ua_big.png

Renewable sources of energy- method of improving the quality of natural environment within the area of the Lubaczów District and Javoriv Region

Project co-financed within Cross-border Cooperation Programme Poland-Balarus-Ukraine 2007 - 2013

Priority 2 - Improving the quality of life
Measure 2.1 - Natural environment protection in the borderland


Total Project Budget: 453 717,22 EUR
Co-financing (90%): 408 345,50 EUR
Equity contribution: 45 371,72 EUR
- Lead partner- District of Lubaczów 30 794,52 EUR
- Javoriv Region 14 577,20 EUR

The project is implemented under Cross-border Cooperation Programme Poland-Balarus-Ukraine 2007 – 2013. It was prepared and submitted jointly with the Ukrainian partner, Javoriv Region.

The tasks covered by the Polish partner include: purchase of the equipment used for biomass acquisition from the district roadsides:

  A. Agricultural tractor with four-wheel drive:
 • - engine-nominal power of min. 155 HP, max.163 HP,
 • - high capacity hydrostatic pump- min.110 l/min,
 • - front tuz and wom,
 • - air-conditioned and heated cabin,
  B. Additional equipment, compatible with the tractor:
 1. hydraulic front-end leaderof min. load- 2250 kg,
  - bulk material container,
  - pallet forklift,
 2. Multi-functional hydraulic power arms with working range of min.7m,
 3. Head comb for brush cutting and looping, min. diameter of 9 cm, effective shear width of min. 130cm,
 4. Head – saw to cut branch with working range min.160cm,
 5. Branch shredder with the option of front tuz suspension, min. wood diameter of 25cm,
 6. Verge cutter with conveyor belt, working range of min.125cm,
 7. Tandem trailer – 14 t,

The tasks covered by the Ukrainian partner include: solar installation implementation to produce thermal energy for the laundry and kitchen in
the Novojavorivsk hospital. Solar collectors of active area- 253 m2 will be able to produce 619,34 GJ annually.

The Project implementation will provide for the reduction of non-renewable fuel consumption as heat demand for Zespół Szkół(Complex of Schools) in Oleszyce and the hospital in Novojavorivsk will partly be covered by the renewable fuels, e.g. biomass and solar energy.ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання проекту під назвою: «Відновлювальні джерела енергії – рецепт покращення якості природного середовища на території Любачівського повіту та Яворівського району» Програми прикордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013

1. 22.06.2011 Розміщено в мережі інтернет інформацію про проект (на сайті http://javoriv-rda.gov.ua/
2. 22.06.2011-22.02.2012 Яворівська районна рада підписала Угоду з координатором проекту
3. 15.07.2011-15.09.2011 Опрацювання та підготовка документації для проведення відкритих конкурсних торгів щодо постачання та монтажу колекторів сонячної енергії
4. 22.08.2011-21.02.2012 Яворівська районна рада опрацювала зміни та доповнення до документації з проведення конкурсних торгів .
Створено комітет з проведення конкурсних торгів. Голова та секретар комітету пройшли навчання у спеціальному закладі. Оголошено конкурсні торги з визначення виконавця будівельних робіт (монтажу сонячних колекторів). Проведено конкурс та визначено виконавця робіт
Підготовлено проект угоди з виконавцем робіт
5. 22.10.2011 – Проведено цінове опитування аудиторських фірм. Підготовлено проект угоди з аудитором проекту
6. 28.10.2011 Проект пройшов державну реєстрацію в Мінекономрозвитку України. Реєстраційна картка № 2588 від 28.10.2012 р.
7. 22.02.2012 – 14.03.2012 Проект угоди з виконавцем робіт поданий до підпису переможцеві конкурсних торгів – ТзОВ «Оберіг». ТзОВ «Оберіг» умовою підписання угоди висунуло обов’язкову 30 % передоплату, на що Замовник не погодився.
8. 16.03.2012 – 11.04.2012 У зв’язку з вищевикладеним Яворівська районна рада звернулася до виконавця, пропозиція якого була другою у конкурсі: ТзОВ «Інженерно-виробничий центр», який також умовою підписання угоди висунув обов’язкову 30 % передоплату, на що Замовник не погодився.
9. 12.04.2012 Комітет з проведення конкурсних торгів прийняв рішення про відміну торгів.
10. 17.04.2012 Комітет з проведення конкурсних торгів направив до Мінекономрозвитку звіт про проведення торгів.
11. 19.03.2012-07.05.2012 Проект перереєстровано в Мінекономрозвитку України у зв’язку із зміною термінів реалізації проекту. Дата перереєстрації 07.05.2012 р.
12. 16.05.2012 Комітет з проведення конкурсних торгів прийняв рішення про оголошення нового конкурсу.
13. 21.05.2012 Оголошено конкурсні торги з визначення виконавця будівельних робіт (монтажу сонячних колекторів).
14. 20.06.2012 – Підписано угоду з аудиторською фірмою ТзОВ «Аудиторська компанія «Міжнародні стандарти».
15. 22.02.2012 – Розміщено в мережі інтернет додаткову інформацію про проект на сторінці Яворівської районної ради http://yavoriv-rajrada.org.ua/
16. 24.02.2012 Визначено переможця цінового опитування з розміщення у пресі статті про проект.
17. 18.06.2012 Підписано угоду з часописом «Яворівщина» щодо розміщення статті про виконання проекту
18. 19.06.2012 Підписано угоду з приватним підприємцем Бакунець П. на виготовлення інформаційного щита з інформацією про проект
19. 25.06.2012 В результаті конкурсу визначено виконавця робіт: приватне підприємство «Тепло-технічний сервіс».
20. 16.07.2012 Підписано угоду на виконання робіт з приватним підприємством «Тепло-технічний сервіс».
21. 03.08.2012 р. У районному часописі «Яворівщина» розміщено статтю про виконання проекту.
22. 15.08.2012 У зв’язку з відмовою Відділення держказначейства у Яворівському районі реєструвати проект направлено лист у Державну казначейську службу України.
23. 22.08.2012 Проект перереєстровано в Мінекономрозвитку України у зв’язку із зміною термінів реалізації проекту. Дата перереєстрації 22.08.2012 р.
24. 03.09.2012 р. Розпочато підготовчі будівельні роботи з монтажу колекторів сонячної енергії
25. 14.09.2012 Обладнання (колектори сонячної енергії та ін.) ввезено на митну територію України.
26. 20.09.2012 -26.09.2012. Опрацьовано пакет документів та отримано від Мінекономрозвитку довідку № 4022/011-М про підтвердження пільг з оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України
27. 25.09.2012 Отримано відповідь з Державної казначейської служби України щодо умов реєстрації проекту в органах казначейства.
28. 25.09.2012 У зв’язку з затримкою реалізації проекту на адресу Головного партнера направлено лист з проханням про продовження періоду реалізації проекту.
29. 08.10.2012 У зв’язку з відмовою митної служби надавати пільгу з оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України в рамках реалізації даного проекту, отримано з Мінекономрозвитку додаткове роз’яснення для Регіональної митниці щодо даної ситуації.
30. 09.10.2012 Розпочато будівельні роботи з монтажу колекторів сонячної енергії.
31. 24.10.2012 Підготовлено і надіслано в Мінекономрозвитку України пакет документів щодо перереєстрації проекту у зв'язку із продовженням терміну його реалізації.
32. 05.12.2012 Проект перереєстровано в Мінекономрозвитку України у зв’язку із зміною термінів реалізації проекту.
33. 07.12.2012 відбувся пуск в дію системи підігріву води з установкою колекторів сонячної енергії в Новояворівській районній лікарні № 1 у рамках реалізації технічної частини проекту.
34. 03.01.2013 Картка піврічного моніторингу проекту та річний звіт по проекту відправлені у Мінекономрозвитку та торгівлі України та Львівську облдержадміністрацію
35. 11.01.2013 Першу частину коштів в сумі 1 044 730,19 грн. перераховано фірмі-виконавцеві робіт ПП «Тепло-технічний сервіс»
36. 21.02.2013 Завершено всі розрахунки, що стосуються реалізації проекту. Проект завершено.Фотоогляд місця реалізації проекту

PB070001.JPG


PB070004.JPG

PB070005.JPG

PB070006.JPG

PB070009.JPG

PB070010.JPG

PB070011.JPG

PB070014.JPG

Tab0080.jpgВгору