ОГОЛОШЕННЯ
Національного університету «Одеська юридична академія»

Національний університет «Одеська юридична академія» повідомляє, що з 10 липня по 23 липня 2021 року проводиться прийом документів для вступу в Центр підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за заочною формою навчання.

На навчання за державним замовленням за заочною формою навчання приймаються державні службовці, посади яких належать до посад державної служби підкатегорії Б3 категорії «Б», категорії «В», та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесені до п’ятої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра/ спеціаліста/ бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.

Абітурієнти, які вступають за державним замовленням, складають вступні випробування у формі письмових іспитів з основ держави і права та з основ економіки, співбесіди з питань, що стосуються державного управління та єдиного вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання. Вступні іспити проводяться в Університеті з 25 липня по 31 липня 2021 року. Основна сесія ЄВІ проводиться 30 червня 2021 року (реєстрація з 11 травня по 31 червня 2021 року).

Для вступу на контрактну форма навчання необхідно складати випробування у формі письмових іспитів з основ держави і права, з основ економіки, іноземної мови та співбесіди з питань, що стосуються державного управління з 25 липня по 31 липня 2021 року.

На підставі вищезазначеного, просимо направити на навчання в Центр підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів Національного університету «Одеська юридична академія» молодих та перспективних державних службовців.

Додаткова інформація на сайті Університету: www.onua.edu.ua та за телефонами: (048) 719-88-00, (048) 719-88-20, (050) 390-92-62.

В.о. ректора, професор В.В. Завальнюк