Економіко-географічне положення

Район створений 4 грудня 1939 року, в сучасних межах з 1964 року у західній частині України, між містом Львів і кордоном Республіки Польща. Він межує з Жовківським, Пустомитівським, Городоцьким та Мостиським районами Львівської області, на заході з Ярославським і Любачівським повітами Республіки Польща. Адміністративний центр району – м. Яворів знаходиться на відстані 50 км від обласного центру (м.Львів).

Площа району складає 1548 кв.км. (7,1% території Львівської області). За цим показником він посідає 2 місце в області, поступаючись лише Сокальському району. Орні землі складають 43 % від площі району, ліси – 33 %.

Населення району складає 123,1 тисячі чол. (1 місце в області) – 4,6 % населення Львівщини. Міське населення становить 56,7 тис. чол., у селах проживає 66,4 тис. чол. У 2010 році демографічна ситуація Яворівщини, як і у попередні роки, характеризувалась переважанням народжуваності над смертністю, станом на 1.01.2011 року народилося 1691 осіб, померло 1323 осіб. Природний приріст склав 368 чоловік (найкращий показник на Львівщині). Густота населення складає 80 чол. на 1 кв. км. За національним складом найбільше українців – 94,6 %, проживають також росіяни – 3,4 %, поляки, білоруси, євреї та ін.

В районі налічується 2 міста (Яворів – 14 тис.жителів, і Новояворівськ - 28 тис.жителів), 4 селища міського типу (Немирів, Краковець, Шкло та Івано-Франкове) і 132 сільські населені пункти (31 сільська рада).

Територія району розміщена в двох грунтово-кліматичних зонах України. Східна і південна частина району знаходиться в зоні Західного лісостепу і відноситься до Перемишлянського та Городоцького природно-сільськогосподарських районів. Західна, північна та центральна частина адміністративного району знаходиться в зоні Західного Полісся і відноситься до Яворівського природно-сільськогосподарського району.

Західна частина району — рівнинна, а східна належить до Розтоцького географічного регіону Розтоцько-Опільської лісостепової фізико-географічної області. Середня висота розташування населених пунктів, які розміщені в лісостеповій зоні становить приблизно 280 метрів над рівнем моря.

Економіко-географічне положення характеризується як прикордонна територія. Безпосереднє сусідство з областю та з повітами Польщі підвищує його економічний потенціал, що значною мірою компенсує сучасну "периферійність місцезнаходження. До того ж Яворівщина зберігає зручне транспортно-географічне розташування на перетині міжнародних шляхів "схід - захід".

Основу природно-ресурсного потенціалу Яворівщини складають:

• Земельні ресурси. Сільськогосподарські угіддя займають 66,3 тис.га (42,8% від всієї території), із них рілля – 42,1 тис.га наступних типів грунтів: дерново-підзолисті, підзолисто-тернові, піщані, супіщані, глеюваті та опідзолені чорноземи.

• Природно-рекреаційні. Багатство мінеральних вод з лікувальними властивостями типу «Нафтуся», Миргородська (Анна), які зосереджені в районі селищ Шкло і Немирів та природних лікувальних речовин (пелоїдів) сприяли створенню в цих місцях санаторіїв „Немирів” і „Шкло”. Відома в Україні та країнах Євросоюзу мінеральна вода «Солуки», що добувається на території Вороцівської сільської ради.

• Корисні копалини. Власні корисні копалини: сірка природна (безпосередньо під розробкою сірчаного родовища знаходиться 23 км.кв. земель), нафта (родовище Коханівської нафти, запаси якої при існуючій технології видобутку складають до 1 млн.тонн, геологічні запаси - до 10 млн.тонн. Коханівська нафта є типово важкою, термолабільною і при температурі вище 2500С розкладається з виділенням сірководню), газ (поклади Віжомлянського та Свидницького родовищ, на яких проводиться робота з оцінки та можливості освоєння цих родовищ. Геологічні запаси газу - 1.5 млрд.м3 ), будівельні вапняки, пісок, керамзитові глини і гіпс.

• Водні. На водоймища припадає 4,7 тис.га. (3% всієї території району).

• Лісові. Територія лісів – 52 тис.га., що становить 33,6% до загальної площі.

• Заповідні зони. Наявні матеріально-технічні ресурси заповідника „Розточчя” і Яворівського національного природного парку дають можливість використовувати фітотерапевтичні форми оздоровлення і лікування людей.

Яворівський район один з найбільших за величиною та промисловим потенціалом регіон Львівської області. Наявність власних корисних копалин; мережа автомобільних шляхів і залізниць міжнародного значення, високий рівень урбанізації - створюють унікальні умови для розвитку промисловості і активної участі в державному та міжнародному розподілі праці, а також передумови для швидкого обороту вкладеного в економіку капіталу.

Вгору